ALYS R32 MONO SPLIT

Kondicioner mural inverter.

-Zgjidhja ideale
-Produkt plotësisht me një dizajn të ri,estetik, funksional, dhe inteligjent
-Lehtësisht për t’u instaluar dhe per t’u përdorur.

Description

Kondicioner mural inverter.

-Zgjidhja ideale
-Produkt plotësisht me një dizajn të ri,estetik, funksional, dhe inteligjent
-Lehtësisht për t’u instaluar dhe per t’u përdorur.

-Lloi i gazit R32

-Klasa i energjisë A++*

-Teknologjia 2D INVERTER*

-Përshtatet me KIT Wi-Fi ARISTON CLIMA R32**

-Funksion Memory

-Funksion BOOSTER/TURBO

-Sensori për rrjedhje gazi

-Funzioni SELF-CLEAN

-GAZ R32

-Gaz R32, me GWP prej 675 dhe me emetime të ulta të CO2, garanton një impakt të vogël në mjedis. Gjithashtu falë karakteristikave të tij sasia e gazit për të mbushur paisjen është më e vogël në raport me llojet e tjera.

-MEMORY

Ky funksion n’a lejon që të vendosim dhe të ruajmë si temperaturën ashtu edhe shpejtësinë e ventolës (edhe funksionin sleep nëse është aktivizuar) për të garantuar rehatinë maksimale në ndezjen e ardhshme.

-SELF-CLEAN

Funksioni SELF-CLEAN ndërron sensin e rrotullimit të ventilatorit në njësinë e jashme. Ky ndryshim i fluksit të ajrit ripastron shkëmbyesin e jashtëm nga papastrërtitë duke garantuar një mirëmbatje më të mirë dhe eficencë të impjantit.

-FOLLOW ME

Me funksionin “Follow me” mundësohet një kontroll më i përpiktë i temperaturës. Me telekomandë, duke i derguar sinjalin kondicionerit është e mundur të rregullosh temperaturën e duhur në vendin e duhur të ambjentit ku gjendet telekomanda.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ALYS R32 MONO SPLIT”

Your email address will not be published. Required fields are marked *